Ranking serwerów Counter Strike 1.6, lista serwerów cs 1.6
Lista serwerów Counter Strike
Główna   Ranking   Nowiny   Forum   Pliki   Lista Banów  
   Pobierz Counter Strike

  » Pobierz CS 1.6
  » Pobierz CSS v34
   Counter Strike 1.6

  » Główna
  » Nowiny
  » Serwery Ukraiński
  » Serwery Rosyjski
  » Romania (34)
  » United States (24)
  » Germany (24)
  » Poland (11)
  » France (10)
  » Lithuania (9)
  » Australia (7)
  » Kazakhstan (5)
  » Bulgaria (4)
  » Spain (3)
  » China (3)

  » Classic
  » Public
  » CSDM DeathMatch
  » Deathrun
  » GunGame
  » War3ft
  » Zombie
  » Hide and Seek
  » AWP
  » ClanWar
  » Jail
  » Knife
  » Kreedz Jumping
  » Paintball
  » Promod
  » Soccerjam
  » Super Hero
  » Surf

   » Dodać serwer
   » История
   » Контакты

» Bany serwerów
   Nasze serwery

   CS 1.6
   Nasi przyjaciele
Możemy wymiany linków, jeśli Twoja strona o CS.

Pobierz Counter-Strike 1.6 CS-BEST Edition już!
Współpraca
Oferujemy: VIP (dodanie serwera do listy Master Serwer) zadarmo.
Oczekujemy:
  • Umieszczenie linku / banera do pobrania naszego Counter Strike'a na podstronie partnerzy / forum
  • Pisanie i publikowanie artykułu przeglądowego naszego portalu
(Minimum 300 dziennie unikalnych odwiedziń web strony). Mailto: admin[granata]cs-best.org.ua
 cs-best.org.ua: 

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie CS-BEST - Serwery Counter Strike 1.6, Ranking a statystyka

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych w serwisie CS-BEST

Data: 7 Mar 2024

Postanowienia ogólne

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych (zwana dalej "Polityką") to zasady regulujące procedurę gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych, które mogą być wymagane/otrzymywane podczas korzystania z portalu internetowego CS-BEST (dalej jako: „Portal”), rodzaje gromadzonych danych osobowych, warunki dostępu do danych osobowych, a także informacje kontaktowe dla użytkownika w celu uzyskania dostępu, zmiany, zablokowania lub usunięcia jego danych osobowych oraz odpowiedzi na wszelkie pytania, które użytkownik może mieć w związku z praktyką CS-BEST.

Dane osobowe oznaczają informacje lub zestaw informacji o osobie fizycznej lub prawnej, które są zidentyfikowane lub mogą być konkretnie zidentyfikowane.

Administracja Portalu ma wielki szacunek dla poufnych (osobistych) informacji wszystkich osób, bez wyjątku, które odwiedziły Portal, a także tych, którzy korzystają z usług świadczonych przez Portal; w związku z tym Administracja dąży do ochrony poufności danych osobowych (informacji lub zestawu informacji o osobie fizycznej, która jest zidentyfikowana lub może być konkretnie zidentyfikowana), tworząc w ten sposób i zapewniając najbardziej komfortowe warunki korzystania z usług Portalu dla każdego użytkownika.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Właścicielem i administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Administracja Portalu CS-BEST.

Kiedy użytkownik korzysta z usług Portalu, Administracja przetwarza dane użytkownika, a mianowicie:

  • dane podane przez użytkownika zarówno podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych, jak i w procesie korzystania z usług;
  • pliki cookies;
  • adresy IP;
  • parametry i ustawienia przeglądarek internetowych (User-agent).

Administracja gromadzi tylko te dane osobowe (login i hasło, adres e-mail, data urodzenia, płeć itp., inne dane kontaktowe), które są świadomie i dobrowolnie podawane przez użytkownika jako osobę, której dane dotyczą, w celu korzystania z usług Portalu, co zgodnie z wymogami prawa stanowi zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z celem ich przetwarzania sformułowanym w niniejszej Polityce.

Podczas odwiedzin Portalu wszystkie logowania do systemu są rejestrowane. Żadne inne informacje dotyczące ruchu użytkownika nie są przetwarzane ani przechowywane. Administracja nie gromadzi danych osobowych ujawniających obywatelstwo, narodowość, rasę lub pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące życia seksualnego osoby fizycznej lub jej orientacji seksualnej. Administracja gromadzi dane dotyczące statystyk odwiedzin Portalu. Dane mogą zawierać informacje o połączeniu, ruchu, przeglądarce użytkownika, a także dacie, godzinie, czasie pracy w Internecie i pobycie na Portalu.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie i przechowywanie podanych danych osobowych odbywa się w centrach danych, w których znajduje się sprzęt zapewniający funkcjonowanie usług Portalu.

Cele wykorzystywania danych osobowych

.

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia świadczenia usług Portalu, wymiany informacji, dostępu opartego na rolach, w szczególności: rejestracji użytkowników Portalu i zarządzania (w tym określania praw dostępu), organizacji elektronicznej interakcji podmiotów Portalu za pośrednictwem kont osobistych, relacji w zakresie reklamy i komunikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym "Konwencją o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych" i "Protokołem dodatkowym do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych".

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z celem ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania lub do momentu, gdy osoba, której dane dotyczą, przestanie być użytkownikiem Portalu poprzez usunięcie swojego konta w Portalu.

Używanie plików cookies

Cookies to niewielka ilość informacji, która jest przechowywana na urządzeniu użytkownika (komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do odwiedzania Portalu) i przekazywana przez przeglądarkę Portalu w postaci nagłówka HTTP. Nieaktualna nazwa "Cookies" wynika z faktu, że w przeglądarce Internet Explorer informacje te dla każdej witryny były faktycznie przechowywane jako osobny plik.

Ciasteczka mogą być stałe i przechowywane na komputerze przez okres ich ważności lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika, albo tymczasowe (takie ciasteczka nazywane są ciasteczkami sesyjnymi), czyli przechowywane tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. Ponadto pliki cookie dzielą się na własne pliki cookie (ustawiane bezpośrednio przez odwiedzany portal) i pliki cookie stron trzecich (ustawiane przez inne witryny internetowe, systemy statystyk itp.) Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza automatyczne przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie plików cookies może spowodować ograniczenie dostępu do Portalu lub niewłaściwe funkcjonowanie usług Portalu (np. brak możliwości autoryzacji lub rejestracji).

Dane cookie mogą zostać zaktualizowane, gdy użytkownik ponownie odwiedzi Portal.

Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Izby Handlowej, Administracja wykorzystuje następujące kategorie plików cookie:

Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Izby Handlowej

Niezbędne pliki cookie - wymagane do korzystania z niektórych usług, na przykład rejestracji i autoryzacji, dostępu do bezpiecznych stron, dodawania serwerów gier lub zamawiania płatnych usług.

Informacje zebrane za pomocą plików cookie ustawionych bezpośrednio przez Portal nie są przekazywane stronom trzecim.

Pliki cookie usług stron trzecich i usług analitycznych

W celu usprawnienia działania Portalu, Administracja korzysta z usług analityki internetowej należących do innych firm zewnętrznych. Takie firmy mogą używać plików cookie na urządzeniu użytkownika podczas pracy na Portalu.

Należy zauważyć, że Administracja Portalu nie może wpływać na działanie plików cookie używanych przez te usługi. Wszystkie niezbędne informacje na temat ich wykorzystania można znaleźć, odwiedzając odpowiedni zasób.

Główne przeglądarki internetowe (wymienione poniżej) są skonfigurowane do automatycznego akceptowania plików cookie. Aby je wyłączyć, należy skorzystać z funkcji pomocy w przeglądarce.

Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement

Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru

Opera - http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html

Safari dla macOS - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Interakcja Spółki z osobami trzecimi w zakresie danych osobowych

Administracja Portalu nie przekazuje ani nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych otrzymanych od zarejestrowanych użytkowników Portalu. Administracja rozumie, że dane osobowe są wartością i niezbywalną treścią, w tym osobistymi prawami niemajątkowymi każdej osoby, dlatego podejmuje wszelkie możliwe środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników dobrowolnie i świadomie przekazanych Spółce.

Portal może zawierać linki do innych stron internetowych. Po kliknięciu linku do innych stron internetowych, niniejsza Polityka nie będzie miała do nich zastosowania. W związku z tym Administracja zaleca zapoznanie się z polityką prywatności i danych osobowych każdej witryny internetowej przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika.

Ochrona danych osobowych

Administrator Portalu stosuje ogólnie przyjęte standardy technologicznej i operacyjnej ochrony informacji i danych osobowych przed ich utratą, zmianą lub zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem do nich lub ich rozpowszechnianiem. Jednakże, pomimo dołożenia wszelkich starań, Administracja nie może zagwarantować całkowitej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi poza zakresem regulacji Administracji.

Warunki dostępu do danych osobowych

Administracja portalu nie gromadzi ani nie przechowuje nazwiska, imienia i nazwiska rodowego, miejsca zamieszkania (miejsca pobytu) oraz danych dokumentu potwierdzającego tożsamość. Podczas rejestracji zarejestrowane podmioty Portalu mogą podać swój login, datę urodzenia, kraj/miasto zamieszkania oraz dane kontaktowe.

Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji o danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administrację Portalu, jednak w powyższych warunkach Administracja nie ma technicznej możliwości odpowiadania na oficjalne żądania podmiotu relacji związanych z danymi osobowymi.

Wszelkie wnioski osób trzecich o dostęp do danych osobowych użytkowników Portalu są odrzucane, taka decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Prawa podmiotu danych osobowych

Rejestrując się na Portalu, użytkownik ma prawo do:

  • uzyskania informacji o źródłach pozyskania Twoich danych osobowych oraz celu ich przetwarzania;
  • uzyskania informacji o warunkach udzielenia dostępu do danych osobowych, w tym informacji o osobach trzecich, którym przekazywane są dane osobowe użytkownika
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (poprzez zażądanie usunięcia konta użytkownika Portalu).
.

W celu aktualizacji, dostępu, zmiany, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały przekazane Administracji zgodnie z niniejszą Polityką, lub w przypadku jakichkolwiek uwag, wniosków lub roszczeń dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, prosimy o kontakt z Administracją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin dog cs-best.org.ua lub wysyłając osobistą wiadomość.

Zmiana polityki

Administrator Portalu może zmienić niniejszą Politykę bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, tak aby dokładnie odzwierciedlała metody gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, dostępu i ochrony danych osobowych.

Od czasu do czasu należy przeglądać niniejszą Politykę, aby być świadomym wszelkich zmian lub uzupełnień. Gdy administrator Portalu zmieni niniejszą Politykę, zaktualizuje datę "ostatniej modyfikacji" na górze niniejszej Polityki. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.


 cs-best.org.ua:  TOP Mapy
de_dust2 - grana na 1054 serwerów
de_dust2
1054 serwerów
de_dust2_2x2 - grana na 685 serwerów
de_dust2_2x2
685 serwerów
de_inferno - grana na 152 serwerów
de_inferno
152 serwerów
$2000$ - grana na 110 serwerów
$2000$
110 serwerów
de_aztec - grana na 86 serwerów
de_aztec
86 serwerów
   Mój Profil
Login:
Hasło:

Rejestracja | Przypomnij hasło? 
   Wersja językowa
Strona jest dostępna w różnych językach
Русский   English   Polski  
   Serwery blisko ciebie
[SuperB-CS16]---CHINA---[GamingForG...
[SuperB-CS16]---CHINA---[GamingForGamers] - mapa de_dust2

168.205.92.8:27021
31 / 32 de_dust2
Rank: 67


Волог0дскиЕ СисьКи
Волог0дскиЕ СисьКи - mapa de_dust2_2x2

185.9.145.160:27015
0 / 25 de_dust2_2x2
Rank: 564


FunClub
FunClub - mapa awp_zigzag

185.9.145.159:29646
0 / 32 awp_zigzag
Rank: 536


ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ]
ПУШКИ + ЛАЗЕРЫ [НОВЫЙ УРОВЕНЬ] - mapa de_dust2_2x2

46.174.53.94:27015
2 / 32 de_dust2_2x2
Rank: 234


   Forum
   Играл сёдня утром вот демка!!
   ну какой аим)
   Я не читер!
   Українська збірка кс 1.6
   Сервер оффлайн
   Добавил 3 новых карты
   хахаха дети разыгрались
   жалоба на неадекватного АДМИНА
   бан за то что "скучно"???
   How do i download maps from...
   Baner reklamowy
   Nowiny
   На презентации tinyBuild...
   Зак Снайдер хочет выпустить...
   Valve отмечает 25-летие...
   Sony анонсировала новые фильм...
   Глава Activision Blizzard...
   В свежем трейлере Street...
   Продюсер Diablo 4 назвал...
   Расписание наиболее...
   Мультфильм о Марио с Крисом...
   Мировые сборы «Русалочки» за...
© 2011-2024, cs-best.org.ua - najlepszy serwery świata Counter-Strike. Wybierz serwer do gry w counter strike
Top.Mail.Ru
© CS-BEST.org.ua - serwery Counter Strike 1.6, Ranking a lista serwerów, nowiny gier, statystyki, forum. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oferta publiczna | Polityka Prywatności